افتتاحیه مرکز نوآوری لیزر ایران
 1396/11/23

افتتاحیه مرکز نوآوری لیزر ایران

نخستین مرکز نوآوری لیزر در ایران در مورخ سه شنبه 24 مردادماه 96 با حما...

کسب مجوز دانش بنیان
 1396/11/23

کسب مجوز دانش بنیان

کسب مجوز دانش بنیان

ضبط برنامه ی تلویزیونی نسیم دانش
 1396/11/23

ضبط برنامه ی تلویزیونی نسیم دانش

ضبط برنامه ی تلویزیونی نسیم دانش

صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال
 1397/05/14

صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال

صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال

برگزاری نمایشگاه پوست و مو صنایع وابسته در اصفهان
 1397/06/20

برگزاری نمایشگاه پوست و مو صنایع وابسته در اصفهان

برگزاری نمایشگاه پوست و مو صنایع وابسته در اصفهان

صعود تیم کارکنان شرکت پرنیان گستر به قله ۴۸۵۰ متری علم کوه. شهریور ۹۷
 1397/06/22

صعود تیم کارکنان شرکت پرنیان گستر به قله ۴۸۵۰ متری علم کوه. شهریور ۹۷

صعود تیم کارکنان شرکت پرنیان گستر به قله ۴۸۵۰ متری علم کوه