صعود تیم کارکنان شرکت پرنیان گستر به قله ۴۸۵۰ متری علم کوه. شهریور ۹۷