صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه. جمعه 12 مرداد ماه 97