نمایشگاه ساخت ایران 97

نمایشگاه ساخت ایران 97

1397/10/10

بازدید دکتر اردکانی، رئیس مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران، از قرفه شرکت پرنیان گستر در نمایشگاه دستاورد های فناوری و فن بازار و ساخت ایران سال 97.