عمق نفوذ طول موج لیزر های مختلف

عمق نفوذ طول موج لیزر های مختلف


طول موج های متفاوت با توجه به خواص اپتیکی مواد عمق نفوذهای متفاوتی دارند. در محیط بدن انسان، هرچه طول موج بلندتر شود عمق نفوذ بیشتر خواهد شد. طبق تصویر و با توجه به نتایج تئوری و عملی، طول موج 755 نانومتر مربوط به لیزر الکساندرات کمترین عمق نفوذ را دارد و تنها تا ساقه مو نفوذ می کند. این طول موج برای از بین بردن موهای بور و کرکی با عمق ریشه های کم مناسب است. این نوع مو بیشتر در مردم کشورهایی مانند آلمان و روسیه موجود است. طول موج 808 نانومتر معرف به دایود تا ریشه مو نفوذ کرده و موثر ترین طول موج برای از بین بردن ریشه مو می باشد. همچنین طول موج 1064 نانومتر معروف به Nd:YAG با طول موج بلند توانایی دارد تا زیر ریشه مو نفوذ کرده تا به بذرهای خفته برسد و آن ها رو از بین ببرد. در نتیجه با استفاده همزمان از این 3 طول موج می توان موثرترین و طولانی مدت ترین درمان را برای موهای زائد ارائه داد.