تفاوت بین حالت HR (hair removal) و SHR (Super Hair Removal)


 معمولا در برخود پالس لیزر به پوست، 50 درصد از انرژی جذب پوست و ساقه می شود و 50 درصد باقیمانده جذب ریشه مو میشود. انرژی جذب شده توسط پوست مسئول ایجاد درد است.

حالت HR

در حالت HR ، فرکانس (تعداد شات در ثانیه) پایین است (1-4) به صورتی که با حرکت دست اپراتور، شات ها کنار یک دیگر به پوست برخورد کرده و هیچ همپوشانی ندارند(stamp technology). انرژی در این حالت باید به اندازه ای باشد که بعد از جذب 50 درصد از انرژی توسط پوست، 50 درصد باقی مانده برای از بین بردن ریشه کفایت کند. در این مد پوست حساس شده و فرد دیگر تحمل قرار گرفتن تحت تابش لیزر در همان جلسه را ندارد. در این روش ریشه مو در یک بار تابش می سوزد و از بین می رود.

مد SHR

در این حالت، فرکانس لیزر بالا برده میشود (10 شات بر ثانیه) به این ترتیب؛ انرژی پایین تر از حد لازم برای از بین بردن ریشه تنظیم میشود (در حدود 5 ژول). در این حالت، دیگر پوست بر اثر جذب انرژی حساس نشده و میزان گرما برای درمانجو قابل تحمل خواهد بود. درعوض پوست بیمار توسط هندپیس بین 6 تا 10 بار اسکن می شود به این معنا که هر ناحیه 6 تا 10 بار تحت تابش لیزر قرار می گیرد. در نتیجه؛ ریشه مو ذره ذره می سوزد و از بین می رود.

مقایسه دو حالت HR و SHR

در روش HR در تعداد شات و زمان صرفه جویی می شود و اثربخشی بالاتری مشاهده میشود. اما این حالت برای افرادی که آستانه درد پایینی دارند، جوابگو نخواهد بود. مد HR زمانبر بوده و تعداد شات زیادی مصرف می کند اما برای افرادی که آستانه درد پایینی دارند بسیار مناسب میباشد.