علی بهمن آبادی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی پزشکی بیو الکتریک ، مهندسی فروش و کارشناس در حوزه دیجیتال مارکتینگ

شماره تماس : 09126784124