مهرشاد کلانتری

تحصیلات : کارشناسی فیزیک اتمی مولکولی دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره تماس : ۰۹۳۹۹۴۵۱۱۸۸