پرنیان

دسته بندی اعضای شرکت

  • مدیر خدمات پس از فروش

  • کارشناس فروش

  • اعضای هیئت مدیره

  • مدیر عامل