فرم نظر سنجی مشتریان

مشخصات شما


سوالات نظر سنجی

1. نحوه برخورد پرسنل شرکت ما با شما چگونه بوده است؟

2. دانش فنی پرسنل شرکت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟

3. آیا از مدت زمان تحویل دستگاه راضی بوده اید؟

4. سطح رضایت شما در خصوص تحویل و نصب دستگاه چقدر بوده است؟

5. از مطالب ارائه شده هنگام آموزش کار با دستگاه راضی بوده اید؟

6. آیا احتمال دارد که برای خرید دستگاه جدید باز هم با شرکت ما همکاری کنید؟

7. تمایل دارید شرکت ما را به دوستان خود معرفی کنید؟

8. توانسته اید با کارشناسان شرکت ما به راحتی ارتباط برقرار کنید؟

9. آیا از تخفیفات شرکت ما هم بهره مند شده اید؟

10. آیا تمایل دارید در آینده با شما در تماس باشیم؟

11. تبلیغات شرکت تا چه حدودی در معرفی خدمات ما برای شما موثر بود؟

13. سطح رضایت کلی شما از خرید دستگاه چقدر بوده است؟