همکاری متخصصان شرکت پرنیان گستر در ساخت لیزر هولمیوم

همکاری متخصصان شرکت پرنیان گستر در ساخت لیزر هولمیوم

1397/08/24

همکاری متخصصان شرکت پرینان گستر در تولید اولین لیزر هولمیوم ساخت داخل در مرکز علوم فنون لیزر ایران. این لیزر جدیدترین و موثرترین روش جهت از بین بردن سنگ کلیه است. لیزر فوق در حال حاضر در بیمارستان تجریش آماده ارائه خدمات به عموم است.