کارگاه آموزشی فروش لیزر دایود

کارگاه آموزشی فروش لیزر دایود

1397/10/09

شرکت پرینان گستر پرتوسنج در راستای بهبود سطح برخورد کارشناسان شرکت اقدام به برگزاری کارگاه های مشتری مداری، روابط عمومی و بازاریابی لیزر دایود نموده است. اولین جلسه در محل شرکت در تاریخ 1397/10/09 برگزار شد.