کسب مجوز دانش بنیان

1397/08/07

امروزه شاهد گسترش صنایع دانش‌بنیان و رشد روز افزون شرکت های خصوصی فعال در حوزه های مختلف صنایع می باشیم. در همین راستا صاحبان بنگاه های اقتصادی و کارفرمایان در تلاشند تا با جذب نیروهای انسانی متخصص و متناسب با نیاز مجموعه های خود، کارایی کسب و کار خویش را افزایش و بهره وری را ارتقا دهند.
در همین راستا شرکت پرنیان گسترپرتوسنج موفق به کسب مجوز دانش بنیانی خود در سال 1396 از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.