پشتیبانی دستگاه لیزر دایود

1397/10/13

پشتیبانی دستگاه لیزر دایود

دستگاه لیزر دایود همانند تمامی دستگاه ها و ماشین آلات نیازمند به تعمیر، نگهداری و سرویس است. تعدادی از این سرویس ها توسط کاربر انجام می شود مانند تمیز کردن هندپیس بعد از هر درمان، تعویض هر 2 هفته آب دستگاه، خنک نگهداشتن اتاق لیزر، بررسی دمای دستگاه و دیگر حسگرهای دستگاه
اما بعضی مواقع در اثر مرور زمان قطعات دستگاه فرسوده می شود و نیاز به تعویض دارند. این قطعات مانند دایود بار هندپیس، TEC هندپیس و چیلر، منابع تغذیه، کانکتورها و... می باشد. سرویس و تعویض این قطعات بر عهده شرکت ارائه دهنده لیزر است. طبق مصوبه سازمان تجهیزات پزشکی شرکت ارائه دهننده تجهیز موظف به تامین قطعات و تعمیرات به مدت 10 سال است. در صورتی که شرکت فروشنده لیزر قادر به ارائه خدمات نباشد، لیزر دایود خریداری شده غیر قابل استفاده خواهد بود. شرکت های دارای مجوز به اجبار اداره تجهیزات پزشکی موظف به ارائه این خدمات می باشند در صورتی که شرکت های بدون مجوز از طرف هیچ نهادی ملزم به ارائه خدمات نمی باشند. نتیجتا توصیه می شود برای خرید هر تجهیز، به سراق شرکت های دارای موجوز بروید.