لیزر دایود برای چه موهایی مناسب است؟

1397/10/16

لیزر دایود با طول موج 808 بیشترین جذب را در ملانین مو دارد که باعث سوختن کامل ریشه مو  مشکی رنگ می شود. از طرفی پوست نیز مقداری از انرژِ را به خود جذب خواهد نمود. میزان جذب طول موج 808 به قسمی است که مقدار کمی از آن به پوست جذب شده و کاملا به ریشه مو دست رسی خواهد داشت.

 در تایپ پوستی 3 و 4 که تایپ پوستی رایج در ایران است، موهای مشکی بوده و ریشه ها در عمق متوسط قرار داردند. پس مناسب ترین لیزر برای از بین بردن موی زائد ایرانیان دایود لیزر است.