ابقاء معاون فنی اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

ابقاء معاون فنی اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

1397/11/29

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس سید حسین صفوی مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی طی حکمی آقای مهندس علیرضا سلیمانی را در سمت معاون فنی اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی ابقاء کرد.

متن این حکم به شرح ذیل است:
جناب آقای مهندس علیرضا سلیمانی
با سلام و احترام؛
نظر به تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند علمی و اجرائی جنابعالی، بدین وسیله پیرو ابلاغ شماره 664/22414/د مورخ 1395/03/16 به عنوان "معاون فنی اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی" ابقاء می گردید.
امید است با توکل به خداوند منان در پیشبرد اهداف نظام سلامت کشور، موفق و موید باشید.