بازدید نمایندگان مرکز ملی لیزر ایران از خط تولید شرکت پرنیان گستر پرتو سنج

بازدید نمایندگان مرکز ملی لیزر ایران از خط تولید شرکت پرنیان گستر پرتو سنج

1399/01/08

بازدید مرکز ملی لیزر ایران از خط تولید لیزرهای پزشکی شرکت دانش بنیان پرنیان گستر پرتو سنج در مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

شرکت پرنیان گستر پرتو سنج میزبان نمایندگان مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران در کارگاه شرکت مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران بودند. در حاشیه این بازدید ضمن معرفی بخش های مختلف خط تولید لیزرهای پزشکی توسط رئیس محترم شرکت پرنیان گستر بر ضرورت همکاری های فی‌مابین، استفاده از ظرفیت های داخلی و تکیه بر دانش بومی به منظور توسعه فناوری های جدید و ارتقا سطح شرکت های دانش بنیان تاکید شد.