دستگاه کولینگ الکس Cryo6

دستگاه کولینگ الکس Cryo6 

دستگاه کولینگ Cryo6 به منظور به حداقل رساندن درد و صدمات حرارتی در طی درمان با لیزر الکساندرایت و برای تسکین و بی حسی موضعی در هنگام درمان مورد استفاده است.

بر خلاف روش­ های خنک کننده مانند خنک کننده تماسی، اسپری کرایوژن یا بسته های یخ، Cryo6 می تواند لایه اپیدرم را قبل، حین و بعد از استفاده از لیزر خنک کند، بدون اینکه تداخلی با پرتوی لیزر داشته باشد.

مطالعات نشان داده ­اند که سردکردن نواحی تحت درمان با دستگاه خنک کننده Cryo6 باعث کاهش درد بیمار می شود. این به معنای تحمل بسیار بهتر درد حاصل از درمان است.

برنامه تعریف شده جهت استفاده کاربر

برنامه های تعریف شده جهت استفاده کاربر در 3 حالت قابلیت ذخیره سازی دارد. امکان ذخیره برنامه متناسب با نیاز کاربر در دسترس است. این برنامه با روشن کردن دستگاه Cryo6 و در پایان هر درمان ظاهر می شود.

سیستم خنک کننده پوست برای فرایندهای سطحی لیزر پوست طراحی شده است.

 مشخصات نوری:

230V / 50 Hz
230V / 60 Hz
115V / 60 Hz

توان متبع تغدیه

1KW

توان ورودی

260W/h

توان مصرفی در حالت Stand-by

EN 60601-1 I, Type B
MDD / MPG Class IIa

استاندارد حفاظتی

1/80m

طول 

H 64,5 cm / W 39 cm / L 68 cm

ابعاد

60kg

وزن

9levels, max. 1000 l / min

نرخ فلوی هوا  

محصولات مشابه

دستگاه کولینگ الکس Cryo6

دستگاه کولینگ الکس Cryo6


جزییات محصول