پرنیان

دسته بندی تصاویر

 • دفتر مرکزی

 • مدیرعامل

 • رئیس هیئت مدیره

 • مدیر مالی

 • مجوزها

 • نمایشگاه تیر 97 اصفهان

 • نمایشگاه ایران هلث اردیبهشت ماه 97

 • چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی (مهر98)

 • کلینیک تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی

 • مراحل تولید

 • بازدید دکتر صالحی و دکتر ستاری