پرنیان

دسته بندی تصاویر

  • دفتر مرکزی

  • مدیرعامل

  • رئیس هیئت مدیره

  • مدیر مالی

  • مجوزها

  • نمایشگاه تیر 97 اصفهان

  • نمایشگاه ایران هلث اردیبهشت ماه 97

  • کلینیک تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی

  • مراحل تولید

  • بازدید دکتر صالحی و دکتر ستاری