پشتیبانی محصولات

تعویض و تامین قطعات مصرفی
    لیزر و لامپ های IPL
    فلوتیوپها
    انواع راد و کریستال (Nd:YAG,Ce:Nd:YAG,Ho:YAG,Er:YAG,….)
    تعویض کاواک و سرامیک
    تعمیر منابع تغذیه لیزری
    کلیه قطعات اپتیکی شامل (ایینه ها،پنجره های اپتیکی،جداساز های بیم و ....)
    بازوی اپتیکی
    هندپیس و اپتیک IPL
    ان.اع فیبر نوری کابل شده و بدون غلاف
    فیلترهای سیستم خنک کاری
    اینترلاک ها و ...

سرویس های پیشنهادی
    تعمیر سیستم
    تعویض هندپیس و فیبر
    الاین،تعمیر و بازسازی کاواک
    تعمیر سیستم تغذیه
    نصب تجهیزات لیزری در محل و فعال کردن اینترلاک ها
    ارایه خدمات شامل آموزش کار با لیزر، نحوه کاربری و نگهداری دستگاه