فرم نظر سنجی خدمات

مشخصات شما


سوالات نظر سنجی

1. میزان رضایت از پاسخگویی کارشناسی که با او در ارتباط بودید:

2. سرعت عمل پرسنل پرنیان در ارائه خدمات (از زمان ثبت درخواست شما تا رسیدگی و حل مشکل):

3. برخورد کارشناسان فنی هنگام ارائه خدمات:

4. سرعت در پاسخگویی:

5. پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکل شما:

6. هزینه های خدمات:

7. کیفیت دستگاه:

8. کیفیت خدمات:

9. مدت آشنایی شما با پرنیان گستر پرتو سنج:

10. آیا در زمان گارانتی شرکت هزینه ای از شما دریافت کرده؟

11. توانسته اید با کارشناسان شرکت ما به راحتی ارتباط برقرار کنید؟

12. رضایت کلی شما از خدمات شرکت: