معرفی دایود لیزر LaserICE

در این ویدئو دکتر جعفری (ریاست محترم هیات مدیره شرکت پرنیان گستر پرتو سنج) به معرفی دستگاه دایود لیزر تولیدی شرکت پرنیان گستر پرتو سنج پرداخته اند. 

مزایای دایود لیزر LaserICE و قابلیت های آن در این ویدئو معرفی شده اند.