عیب یابی لیزر الکساندرایت

علت: اسیب دیدگی کوپلر

نشانه: کاهش توان خروجی فایبر