معرفی تکنولوژی آراف فرکشنال

كاربردهاي دستگاه اراف فركشنال
✅پيشگيري و رفع خطوط و چروك هاي ريز صورت
✅كمك به سفت شدن پوست و جلوگيري از افتادگي صورت
✅درمان و پيشگيري چروك هاي اطراف چشم
✅درمان منافذ باز
✅درمان چربي پوست
✅كمك به از بين بردن استريا
✅كمك به درمان جاي زخم
✅روشن تر شدن پوست
✅پيشگيري و كاهش خط لبخند و خط اخم