parnian-logo
02192004505

با ما همکاری کنید

شرکت پرنیان گستر پروتوسنج با اعتقاد به اینکه سرمایه اصلی هر سازمانی نیروی انسانی آن است، جذب افراد متخصص و پرتلاش را سرلوحه راهبردهای توسعه منابع انسانی خود قرار داده و با ایجاد فرصت های شغلی برابر برای تمامی فارغ التحصیلان، راهکارهای خاصی را تدوین کرده است. جذب و سازماندهی جذب افراد منتخب و واجد شرایط برای ایجاد و توسعه یک بدنه کارشناسی و مدیریتی برجسته و ممتاز

02192004504
Dan Abramov

02192004505

info@parniangostar.com

میدان ونک - برج آسمان - طبقه اول - واحد ۱۰۰ - کد پستی 1991945343


footer_logo
enamad

میدان ونک - برج آسمان - طبقه اول - واحد ۱۰۰ - کد پستی 1991945343