parnian-logo
02192004505

اعضای شرکت

در این قسمت با اعضای شرکت آشنا می شوید

اعضای هیئت مدیره

image-fallback

دکتر جعفری

رئیس هیئت مدیره

image-fallback

دکتر امیر حیدری

قائم مقام

image-fallback

مهندس زمانیان

مدیر عامل

image-fallback

مهندس عباس نژاد

مدیر فروش

.

image-fallback

مهندس مهدی صفا

مدیر بازرگانی

.

کارشناسان فروش

image-fallback

مهندس مهدی زرگر

کارشناس فروش

.

image-fallback

مهندس سهیل وافی

کارشناس فروش

.

image-fallback

مهندس ستاره جمشیدی

کارشناس فروش

.

02192004504
Dan Abramov

02192004505

info@parniangostar.com

میدان ونک - برج آسمان - طبقه اول - واحد ۱۰۰ - کد پستی 1991945343


footer_logo
enamad

میدان ونک - برج آسمان - طبقه اول - واحد ۱۰۰ - کد پستی 1991945343