parnian-logo
02192004505

نویسنده:

ساینا صفایی

دسته بندی:

معرفی

تاریخ انتشار:

12 اردیبهشت 1403


0

شروع پروژه Interneuro توسط گروه تحقیقاتی پرنیان گستر پرتوسنج 

مغز به عنوان مهمترین اندام که کنترل تمامی عملکردهای بدن را بر عهده دارد بسیار پیچیده و ناشناخته است. تنظیم رشد، نمو و فعالیت های بدن بر عهده سیستم عصبی بوده و هرگونه فکر، احساس یا عمل از آن نشأت می گیرد. شبکه ای از سلول های عصبی پیام هایی را از داخل بدن و دنیای بیرون به نخاع و مغز می رسانند. این پیامها توسط مغز پردازش شده و سپس پاسخهای آن از طریق اعصاب و نخاع به بیرون منتقل می شود. نقش و پیچیدگی مغز به ما نشان می دهد ، همانطور که این عضو دارای عملکردهای حیاتی، پیچیده و گسترده است، بروز مشکالت و بیماری های مغز و اعصاب نیز بسیار متنوع است. امروزه با گسترش بیماری های عصبی در سراسر دنیا نیاز به شناخت و درمان آن ها به شدت احساس می شود. بر همین اساس، تشخیص زودرس بیماری ها، پیشگیری و یا درمان آن ها از هزینه ای که بر جامعه تحمیل م ی کند ، می کاهد.

شرکت پرنیان گستر پرتو سنج در بازوی نوآوری و فناوری خود در حوزه شناخت مغز و بیماری های مرتبط با سیستم عصبی، پروژه ای بین المللی برای ساخت تجهیزات فناورانه و پیشرفته در حوزه درمان بسیاری از بیماری های عصبی توسط مهار و یا تحریک نواحی خاص مغزی بدون هیچگونه عارضه ناخواسته در دست اجرا دارد. در این پروژه تیمی متشکل از محققان برجسته با تخصص در حوزههای مختلف از جمله فیزیک، مهندسی مخابرات، علوم اعصاب، مهندسی پزشکی، مهندسی الکترونیک و مهندسی مکانیک در کنار هم گرد آمدهاند تا با طراحی و ساخت آرایه آنتنی غیرمسطح جهت ایجاد طیف تداخلی برای متمرکزسازی انرژی در نقطه دلخواهی از مغز به منظور کنترل و درمان بیماری ها گامی در جهت افزایش سالمت جامعه بردارند. پرنیان در نظر دارد به طور دقیق بدون تداخل با سایر عملکردهای حیاتی، در ناحیه مشخصی از مغز سلول های عصبی را تحریک کند. این روش نوآورانه و غیرتهاجمی امیدوار است با دور زدن مسیرهای سنتی مانند جراحی، داروهای خوراکی یا تزریقی که عوارض ناخواسته دارند، بر روی مهار و یا تحریک مغز متمرکز شده و بیماری را کنترل و حتی درمان کند. 

نویسنده:

ساینا صفایی

دسته بندی:

معرفی

تاریخ انتشار:

12 اردیبهشت 1403

ثبت نظر

02192004504
Dan Abramov

02192004505

info@parniangostar.com

میدان ونک - برج آسمان - طبقه اول - واحد ۱۰۰ - کد پستی 1991945343


footer_logo
enamad

میدان ونک - برج آسمان - طبقه اول - واحد ۱۰۰ - کد پستی 1991945343